درباره ما

صحه اصلی/ درباره ما

خوش آمدید به سامانه منشور

سامانه منشور اپلیکیشن چند منظوره است که تمام خدمات و سرویس‌های شهروندی و نیازهای الکترونیکی را به صورت تجمیعی در اختیار شما قرار می‌دهد. این اپلیکیشن دستیار شما در انجام امور اداری و شهروندی است. سرویس‌های سامانه منشور شامل خدمات ثنا، پیشخوان دولت، پلیس 10+، خدمات ثبت احوال و ثبت اسناد، خدمات شرکت پست، بیمه خدمات درمانی، خدمات ادارات آب برق و گاز،پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی، و …. است.