با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 و 571 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم و در چارچوب عقد شرکت موضوع فصل هشتم از قسمت دوم قانون مدنی، و باب هفتم قانون تجارت(حق العمل کاری) و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق و تعهدات طرفین مشارکت تنظیم می­گردد.

ماده یک: تعاریف و اصطلاحات

1-1 بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مورد داد و ستد قرار می گیرد.

2-1 اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.

3-1 سبد: مجموعه دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می شود.

4-1 شاخص کل: به شاخص بازدهی و یا همان شاخص قیمت گفته می شود و از آن به شاخص بورس یاد می شود.

5-1 سبد گردانی: چیدمان صحیح دارایی ها در قالب یک سبد را گویند.

6-1 نماد: نمایانگر مخفف نام و صنعت یک شرکت یا مؤسسه مالی است که سهام آن در بورس لوراق بهادار و یا فرابورس ایران منتشر شده است.

7-1 دامنه نوسان: به مقدار مجازی که هر سهم می تواند طی یک روز در آن بازه تغییر قیمت دهد.

8-1 توقف نماد: اگر امکان خرید و فروش در نمادی به دلایلی متفاوت از قبیل برگزاری مجمع فوق العاده یا عادی و تغییرات 20 یا 50 درصدی ارزش واقعی برای مدتی حذف شود و سهم بدون معامله باقی بماند.

9-1 صورت سود و زیان: گزارشی از میزان کاهش و افزایش در دارایی های صاحبان سهام را نشان می دهد.

10-1 تحلیل تکنیکال: تحلیلی که براساس نمودار قیمت سهام و پیشینه ی آن انجام می شود.

11-1 تحلیل فاندامنتال: تحلیلی که براساس روابط علت و معلولی رفتار سهامداران، تأثیر عوامل اقتصادی، صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت و …. گویند.

12-1 مجمع عمومی عادی سالیانه: به مجمعی که همه ساله در تاریخ مشخص شده در اساسنامه شرکت در جهت رسیدگی به صورت های مالی و تقسیم سود حاصل شده سال مالی تشکیل و تصمیم گیری صورت می گیرد.

13-1 مجمع عمومی فوق العاده: به مجمعی که با دعوت هیئت مدیره در جهت افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تجدید ارزیابی دارایی و اموال شرکت، انحلال شرکت، اعلام ورشکستگی شرکت و ….. تشکیل می گردد.

14-1 حجم مبنا: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش قیمت یابد را گویند.

15-1 قیمت پایانی: به میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد، که قیمت اولیه روز بعد را تعیین می کند را گویند.

16-1 پرتفوی(Portfolio): به مجموعه دارایی های مالی سهام دار گفته می شود.

17-1 عرضه اولیه: به نماد شرکتی که مورد تأیید سازمان بورس قرار گرفته و برای اولین بار به عموم مردم عرضه می شود.

18-1 کد بورسی: کدی ثابت که به سهامداران برای خرید و فروش از سوی شرکت های کارگزاری بورسی اختصاص داده می شود.

19-1 شرکت کارگزاری بورسی: کارگزاری، بنگاه های معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام از طریق آن ها صورت می گیرد.

20-1 صف خرید و صف فروش: عرضه و تقاضا طرفین اصلی برای انجام معامله بر سر سهام یک نماد به شمار می آید.

21-1 سیو سود: در صورتی که ارزش واقعی سهام یک نماد رشد محسوسی داشته باشد و به منظور پیشگیری از کاهش قیمت و بالتبع کاهش سود، و فروش آن سهام، را گویند.

22-1 حق تقدم: سهامی با اولویت خرید برای سهامدار نماد یک شرکت، که بایست در یک بازه زمانی نسبت به خرید آن اقدام کند.

23-1 حد سود و حد ضرر: حد سود به معنای هدف قیمتی است که معامله گر مورد نظر با رسیدن قیمت دارایی خود به آن مقدار، شناسنایی سود نموده و با فروش دارایی از معامله خارج می شود و حد ضرر نقطه مقابل آن است، که در این حالت خروج از معامله با هدف جلوگیری از افزایش زیان انجام می شود.

24-1 بازار پایه فرابورس: بازاری است که الزامات و مقررات ویژه ای و همچنین محدودیت هایی در جهت کنترل بازار سرمایه از سوی سازمان بورس اعمال گردیده است.

ماده دو: مشخصات طرفین قرارداد

قرارداد حاضر به منظور مشارکت در سرمایه­گذاری فی مابین؛

1-2 آقا/خانم/شرکت ………………………… فرزند ……………………… به شماره شناسنامه ………………… شماره ملی …………………… صادره ………. به نشانی ………………………………………………………………….. تلفن ثابت…………………….. تلفن همراه …………………. که در قرارداد پیش رو بعنوان سرمایه گذار(طرف اول) نامیده می­شود با؛

2-2 آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند ………………………. ب شماره شناسنامه ………………………. شماره ملی ……………………… صادره …………………….، یا به شماره ثبت ……………………. به شناسه ملّی ………………………….. و کد اقتصادی …………………..  به نشانی …………………………………………………………….. کد پستی ………………….. تلفن ثابت ………………….. به نمایندگی آقای ……………………….. به شماره ملّی ……………. با سمت مدیریت عامل شرکت بعنوان عامل(طرف دوم) محسوب می­شود، منعقد می­گردد.

ماده سوم: موضوع مشارکت

موضوع قرارداد مشارکت حاضر عبارت است از؛

1-3 سرمایه ­گذاری طرف اول به مبلغ ………………………………… ریال و به حروف ………………………………….. ریال در جهت خرید و فروش اوراق بهادار بازار سرمایه و نیز سبد گردانی آن می باشد که به تشریح ذیل پرداخت می گردد؛

ماده چهارم: تقسیم سود و زیان  

بر مبنای توافق فی­مابین تقسیم سود و زیان مشارکت به ترتیب ذیل می باشد؛

1-4  هر درصد از سود و زیان پس از پایان ماه سوم تحقق گردید، به نسبت 30% برای طرف دوم و 70% برای طرف اول محسوب می گردد. در صورت صلاحدید طرفین و رعایت ماده 5 قرارداد حاضر، سود مفروض بر آورده اولیه افزوده می گردد و طرف دوم به نسبت 30% مقرر، سهیم می باشد.

2-4 درصد سودهای مفروض طرف دوم در صورت تأیید دو طرف مشمول آورده مشارالیه محسوب می گردد و در غیر اینصورت به نسبت سود مقرر، از سبد سهم، سهام عرضه و سود استخراج می گردد.

3-4 در تمامی سبدهای سهام خریداری شده، اگر سهمی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی در بازه زمانی یک ماه بیش از 60% سودآوری داشته باشد یا اینکه پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، سهام با دامنه نوسان نامحدود باز گردد، سود محقق گردیده، به نسبت تساوی تقسیم می گردد و مشمول بندهای پیشین ماده حاضر نمی گردد.

4-4 در تمامی سبدهای سهام خریداری شده، اگر سهمی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضعیف در بازه زمانی یک ماه بیش از 60% زیان آوری داشته باشد، زیان محقق گردیده، به نسبت تساوی تقسیم می گردد و مشمول بندهای پیشین ماده حاضر نمی گردد.

5-4 سود تخصیصی از عرضه های اولیه مشمول مانده حاضر قرار نمی گیرد و سود حاصل صرفاً مختص طرف اول می باشد.

6-4 تمامی سودهای مفروض در این ماده پس از کسر مالیات و کارمزد کارگزاری طرف قرارداد تقسیم می گردد.

ماده پنجم: تعدیل قرارداد

طرفین قرارداد حاضر می­توانند با تشویق یکدیگر و نیازمندی مشارکت به توسعه در جهت اصلاح یا بازنگری تمام مفاد و مواد این قرارداد بالاخص ماده 3 و 4 قرارداد حاضر تشریک مساعی نمایند و در صورت اختلاف موضوع را از طریق داور مرضی­الطرفین پیگیری نمایند.

ماده ششم: قلمروی قرارداد

قرارداد حاضر در دفتر شرکت …………………………………….. به نشانی ………………………………….. منعقد گردید و هر گونه اختلاف ناشیه از قرارداد حاضر در صلاحیت محاکم دادگستری حوزه قضایی شهرستان ………………….. می­باشد.

ماده هفتم: مدت قرارداد

1-7 مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد به مدت یکسال بعبارتی به تاریخ …./…./…. الی …../……/…… خواهد بود.

2-7 در صورت عدم تحقق سود مندرج در بند 4-1 در بازه زمانی سه ماهه، قرارداد منقضی می گردد.

3-7 با عنایت به ماده 5 قرارداد حاضر، طرفین می­توانند نسبت به تمدید و استمرار اعتبار قرارداد اقدام کنند.

 3-7 طرفین تا انقضای مدت مزبور حق فسخ را از خود سلب می کنند مگر در صورت وجود شرایط فورس ماژور مندرج در ماده 15یا در صورت توافق طرفین مبنی بر خاتمه مشارکت مزبور و همچنین رعایت موارد مندرج در ماده 12 این قرارداد قادر به فسخ آن باشند.

ماده هشتم: اداره امور جاریه سرمایه گذاری

1-8 بر مبنای توافقی که میان طرفین قرارداد حاصل گردیده است، به موجب قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی به شماره ثبت ………………………. به تاریخ ……./…../…… طرف دوم نماینده طرف اول در امور مرتبط با پیگیری تخصیص سود از شرکت ها، حضور در مجامع، مراجعه به کارگزاری ها و ….. می­باشد و اختیارات و تکالیف ایشان مشروحاً در قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی تشریح خواهد گردید و هرگونه تعدی یا تفریط نسبت به تعهدات و اختیارات تفویضی مستوجب مسئولیت مطلق طرف دوم خواهد شد.

2-8 مصادیق تخلفات احتمالی طرف اول از اختیارات تفویضی به قرار ذیل می­باشد؛

1-2-8 خرید سهام جدید از سود تخصیصی مجامع عادی و فوق العاده بدون اطلاع و علم طرف اول.

2-2-8 طرح هرگونه شکایت و اعتراض علیه شرکت های ناشر و بورس اوراق بهادار بدون علم و اطلاع طرف اول.

3-2-8 دریافت هر گونه سود تخصیصی از بانک های مربوطه بدون علم و اطلاع طرف اول.

مصادیق احصاء شده محصور نمی­باشد بلکه در صورت اختلاف در پذیرش مسئولیت یا رد آن، طرفین می­توانند از طریق داور مرضی­الرفین موضوع را حل و فصل نمایند.

ماده نهم: نظارت بر حسن اجرای امور سرمایه گذاری

به منظور حصول اطمینان نسبت به تطابق وجوه مصرفی از سرمایه شرکت(مدنی)، یا اقدامات انجام شده یا نسبت به نحوه محاسبه معیار ماده 4 و اسناد و مدارک موجود در مطابقت با مفاد قرارداد حاضر؛

1-9 نظارت مطلقاً بر عهده­ی طرف اول می­باشد که شخصاً توسط آقای …………………………………… انجام خواهد شد؛ البته در صورت ناتوانی ایشان، نماینده مشارالیه ……………………. با معرفی نامه از سوی ایشان، تمامی حقوق و اختیارات تفویضی را خواهد داشت.

2-9 هر گونه خرید و فروش سهام شرکت ها، اطلاع رسانی نسبت به توقف نماد، بازگشایی نماد، اطلاعیه های عرضه های اولیه، اخذ سود تخصیصی با رعایت بند 8-2، تخصیص اعتبار و تسهیلات به کد بورسی، احتساب تخفیف کارمزد در خرید سهام، حضور یا عدم حضور در مجامع عادی یا فوق العاده، خرید حق تقدمی تخصیصی، موجودی نقدینگی، درصد سود و زیان پرتفوی، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال با نظارت و تأیید طرف اول قرارداد حاضر صورت گیرد.

ماده دهم: تعهدات و اختیارات طرف اول

طرف اول بعنوان سرمایه گذار، در طول مدت اعتبار قرارداد حاضر متعهد می­گردد:

1-10 کلیه مبالغ مندرج در ماده 3 را در بازه زمانی مقرر شده، تودیع نماید.

2-10 نسبت به اعطای وکالت نامه یا نمایندگی قانونی پس از انعقاد قرارداد حاضر همکاری لازم و متعارف را برای انجام موضوع قرارداد انجام دهد.

3-10 در صورت تحقق بند 4-4 نسبت به خاتمه قرارداد، به مدت 15 روز کاری موضوع را به اطلاع طرف دوم رسانیده باشد.

4-10 حق نظارت پیش بینی شده در ماده 9، در تداخل با موضوع سرمایه گذاری قرار نگیرد؛ بدین نحو که تعلل در تأیید خرید سهم جدید موجب تضرر به طرف دوم گردد، مگر اینکه به دلایل مستند و مستدل بوده باشد.

5-10 به سواد بورسی طرف دوم اعتماد داشته باشد و بی دلیل مانع خرید و فروش سهام از جانب مشارالیه نگردد.

6-10 اختیار معرفی سهم سود ساز را دارد مشروط بر تأیید طرف دوم.

7-10 اختیار ورود و خروج روزانه به کد بورسی را از طریق سایت کارگزاری مربوطه دارد مشروط بر منع خرید و فروش و یا استخراج نقدینگی.

8-10 اختیار واگذاری آورده خود را بغیر ندارد مگر اینکه طرف اول محجور یا فوت کند که در این صورت تمامی تعهدات و اختیارات مندرج در این قرارداد برای نمایندگان قانونی ایشان لازم الاجراست.

9-10 با رعایت ماده 5، اختیار اخذ تسهیلات از بانک و یا حتی کارگزاری مربوطه، با علم و اطلاع طرف دوم دارد.

10-10 در صورت تخصیص سود و واریز به حساب طرف اول، بایست با علم و اطلاع طرف دوم نسبت به مطالبه آن اقدام کند.

11-10 حفظ و حراست از اسرار معاملاتی که از سوی طرف دوم در اختیار طرف اول قرار می گیرد.

ماده یازدهم: تعهدات و اختیارات طرف دوم

طرف دوم بعنوان عامل قرارداد حاضر، در طول مدت قرارداد حاضر متعهد می­گردد:

1-11 تمامی دانش و علم بورسی خود را بسیج می نماید تا در جهت سودسازی آورده طرف اول اقدام کند.

2-11 به موجب این قرارداد و قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی، امین طرف اول محسوب و هر گونه تعدی و تفریط از اختیارات تفویضی، موجب مسئولیت مطلق مشارالیه می باشد.

3-11 رعایت حق نظارت پیش بینی شده در 9 قرارداد حاضر و در صورت تخطی از آن، خارج از توافقات قراردادی خواهد بود.

4-11 اقدام به خرید هر سهامی نیازمند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و ورود نقدینگی به آن سهم می باشد که پس از تأیید طرف اول انجام می گیرد در صورت تخطی از این مقرره، تحقق سودآوری مطابق با ماده 4 تقسیم و در غیر اینصورت زیان تماماً متوجه طرف دوم می باشد.

5-11 بایست به صورت روزانه صورت وضعیت کلی از سبدهای خریداری شده ارائه دهد و در پایان هر ماه به صورت جزئی و تحلیل برای آینده آن سهام مکتوب ارائه نماید.

6-11 بایست نسبت به اطلاع رسانی از نمادهای سودساز، روند بازار سرمایه، نمادهایی که مجمع فوق العاده در پیش رو دارند، گزارشی در پایان هر هفته معاملاتی ارائه نماید.

7-11 بایست نتایج مجامع برگزار شده و تصمیم گیری نسبت به ماندن در سهم پس از بازگشایی آن نماد مسئله را به اطلاع طرف اول رسانیده تا نسبت به آن موضوع تصمیم گیری نمایند.

8-11 با عنایت به قرارداد وکالت یا نمایندگی قانونی حق حضور در مجامع اعم از عادی، فوق العاده یا عادی بطور فوق العاده را دارد مشروط بر تشریح نتایج حضور در آن مجامع برای طرف اول.

9-11 اختیار حضور در بانک به منظور اخذ سود تخصیصی با علم و اطلاع طرف اول.

10-11 اختیار حضور در کارگزاری طرف قرارداد نسبت به تقویم اعتبار تخصیصی به کد بورسی طرف اول.

11-11 اختیار اخذ اعتبار و تسهیلات از کارگزاری طرف قرارداد مشروط بر علم و اطلاع طرف اول.

12-11 الزام به حضور در جلسات پیش بینی شده با طرف اول نسبت به تصمیم گیری برای آینده سرمایه گذاری در بازار سرمایه.

13-11 الزام به رصد نمادهای در ساعات معاملاتی و غیرمعاملاتی در جهت تشخیص و تعیین نماد مناسب برای ورود و سرمایه گذاری.

14-11 اختیار خرید و فروش سبدهای سهم در صورت تأیید طرف اول.

15-11 اختیار خرید حق تقدم مشروط بر تأیید طرف اول.

16-11 در صورت تحقق سودهای مندرج در ماده 4، طرف دوم هیچ الزامی به سرمایه گذاری با کد بورسی طرف اول را ندارد و در صورت عدم تحقق ماده 5، می تواند نسبت به خارج نمودن سود خویش با فروش سهم یا خروج نقدیندگی با علم و اطلاع طرف اول اقدام کند.

17-11 در صورتی که به دلیل تخلف شرکت یا نماد بورسی، برای مدت نامعلومی متوقف باشد، هیچ مسئولیتی متوجه طرف دوم نیست.

18-11 ملزم می گردد که صرفاً از نمادهای گروه های فلزی، خودرویی، غذایی و …… سبد های سهام را تکمیل کند.

19-11 برای هر سهم حد سود و حد ضرر مشخص نماید که در صورت تحقق هر یک از آن ها با توافق مؤخر با طرف اول نسبت به خروج یا سیو سود اقدام نماید.

20-11 در صورت صلاحدید طرف دوم، می تواند بخشی از نقدینگی را از برای نوسان گیری یا خرید سهام در صف فروش اختصاص دهد.

ماده دوازدهم: موارد فسخ قرارداد

1-12 در صورتی که هر یک طرفین قرارداد، نسبت به هر یک از تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد یا قراداد پیوستی، تخلف نمایند، از قبیل اینکه مغایرتی در اسناد، صورتحساب­ها و تناقض در خرید نمادهای پر بازده، چینش نامتوازن سبد گردانی و …. به تشخیص طرف اول و تصدیق داور مرضی الطرفین برسد یا اینکه مدارک ارائه شده مشخص گردد صوری و جعلی بوده است، طرف اول عندالاقتضاء می تواند قرارداد را فسخ نماید و از این تاریخ تمامی مطالبات طرف اول حال محسوب شده و هر گونه زیان و خسارت مالی به مشارالیه یا شخص ثالث وارد شود، مسئولیت جبران آن بر عهده شخص طرف دوم می­باشد. در صورتی که تخلفات فوق الذکر واجد جنبه کیفری باشد، طرف اول محق است مراتب را از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری نماید.

2-12 متقابلاً در صورتی که طرف اول اقداماتی انجام داده تا موجب زیان به موضوع قرارداد مندرج در ماده 3 گردد، طرف دوم محق به فسخ قرارداد و اخذ خسارات تقویم شده خواهد بود.

ماده سیزدهم: تضمین قرارداد

طرفین قرارداد به منظور تضمین اجرای مؤثر مفاد و اهداف قرارداد سرمایه گذاری حاضر، به قرار ذیل تضمین در ید یکدیگر تودیع می­نمایند؛

1-13 طرف دوم قرارداد از بابت تضمین آورده اولیه طرف اول، چک به مبلغ ……………………….. ریال و به حروف ………………………….. ریال در وجه مدیریت عامل شرکت ………………………………….. آقا/خانم ………………………………… بدون تاریخ سررسید به شماره …………………………………. تودیع می­نماید.

2-13 طرف اول قرارداد از بابت تضمین تسهیم سود های تخصیصی چک به مبلع …………………….. ریال به ­حروف ……………………. ریال در وجه آقا/خانم ……………………………………………… بدون تاریخ سر رسید به شماره ……………………………………………….. تودیع می­نماید.

3-13 طرفین قرارداد در صورت اتمام یا فسخ قرارداد حاضر، ملزم به استرداد برگه چک­های تودیع شده در این ماده خواهند بود و هر گونه سوء استفاده برخلاف تعهدات قراردادی، در تضاد با ماهیت امانت­داری است.

ماده چهاردهم: حل و فصل اختلافات

1-14 کلیه ابهامات و اختلافات نسبت به این قرارداد یا مرتبط با آن از جمله تمدید، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای مواد آن، در مرحله نخست از طریق مذاکره و صحبت دوستانه میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که در مدت یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه حل و فصل اختلاف، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به داور مرضی­الطرفین احاله می­گردد و تصمیمات داور، میان طرفین لازم­ الاتباع است. در صورت لاینحل ماندن اختلاف، و استنکاف از پذیرش نظر داور، مشروط بر الصاق نظریه داور به دادخواست احتمالی، طرفین می­­تواند اختلاف مطروحه را از طریق مراجع قضایی صالح پیگیری نمایند.

2-14 داور مرضی ­الطرفین مطابق با توافق فی­مابین، آقا/خانم …………….. فرزند …………. به شماره ملّی …………………… می­باشد.

3-14 حق ­الزحمه داور از قرار هر جلسه رسیدگی به اختلافات و ابهامات مفروض، ………………………….. ریال به ­حروف ……………………………. تعیین گردید.

ماده پانزدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین شرایط ویژه و خارج از اراده­ای حادث گردد که ادامه همکاری به منظور مشارکت در موضوع قرارداد غیر ممکن شود، ایشان می تواند با ارائه صورتحساب و گزارش مدت فعالیت خویش و همچنین تصفیه امور مالی با طرف مقابل و اشخاص ثالث از ادامه همکاری انصراف دهد. البته مصادیق فورس ماژور از قبیل سیل، زلزله، آتش­سوزی، جنگ، اعتصابات سراسری، بیماری واگیر و هر موردی که انتفاع از موضوع قرارداد را کأن لم یکن نماید را در بر می­گیرد.

ماده شانزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در تاریخ …../……/……. در ……….. نسخه به پیوست ………. صفحه و 16 ماده بهمراه ….. بند منعقد که هر نسخه دارای اعتبار و ارزش یکسان و ضمانت اجرای واحد است.

 

امضاء و اثر انگشت طرف اول                                                                      امضاء و اثر انگشت طرف دوم

 

امضاء و اثر انگشت شاهد:                                                                            امضاء و اثر انگشت شاهد: