باسمه تعالی

توضیحات در مورد تعرفه های ابلاغی :

 1.  تعرفه ها به‌صورت پلکانی و در غالب 12 پله تدوین و ابلاغ شده است و تعرفه هر پله به مصارف مازاد بر پله قبلی لحاظ خواهد شد.
 2.  تعرفه در 16 آذر ابلاغ و از همین تاریخ نیز بر روی صورتحساب مشترکین محترم اعمال می گردد.
 3.       در تعرفه های ابلاغی صرفاً تعرفه مشترکین پر مصرف افزایش یافته است. لذا تعرفه 3 پله ابتدایی که مشترکین با مصرف متعارف در آن قرار دارند افزایش نیافته است.
 4.  تعرفه مشترکین پله های 4 تا 6 نسبت به تعرفه های گذشته 30 درصد افزایش یافته است و پله های 7 تا 10 معادل 50 درصد افزایش نسبت به تعرفه های قبلی داشته است.
 5.  تعرفه پله های 11 و 12 که مشترکین بسیار پر مصرف هستند به ترتیب 50000 و 60000 ریال می باشد.
 6.  جدول پلکانی در نمای کلی به شکل زیر می باشد :

 1. 7.  با توجه به مصوبه هيأت محترم وزيران، به علت كاهش شديد دمای هوای كشور در فصل سرد سال 1401 و با هدف كاهش هزينه های مربوط به مصارف گاز طبيعی خانوارها كه به دليل عدم آمادگی لازم آنها در خصوص كنترل مصارف گاز متناسب با الگوی بهينه مصرف بوده است صرفاً تا پايان سال 1401، ميزان افزايش تعرفه های جديد نسبت به تعرفه های قبلی در هر پله 70 درصد تخفيف خواهد داشت و تعرفه ها از ابتدای سال 1402بدون تخفيف محاسبه خواهد شد. لذا پيشنهاد می گردد مشتركين محترم با استفاده از راهكارهای صرفه جويی مصارف خود را مديريت فرمايند تا از تعرفه های ارزان قيمت گاز بهره مند گردند.

 1. 8.از تاريخ 1401/09/16 تا پايان سال جاری رشد تعرفه های مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفه های قبل از مصوبه به ميزان 70 درصد كاهش يافته است. اين كاهش گازبها برای اقليم‌های 1 تا 5 به ترتيب تا سقف 1300، 1250، 1200، 1000 و 800 متر مكعب در ماه به ازای هر واحد خانگی قابل اعمال خواهد بود. ليكن ملاك محاسبه گازبهای مشتركين از ابتدای سال 1402، تعرفه های مندرج در مصوبه شماره 171209/ت59907هـ مورخ 1401/09/16 می باشد. در تصوير زير يك نمونه صورتحساب برای مشتركين مستقر در اقليم 3  ارائه شده است.

 1.  توزیع مصرف و تعداد واحد در پله های مصرف بر اساس اطلاعات موجود در سال 1400 به شرح ذیل می باشد:
پله  مصرف   تعریف درصد مشترک درصد مصرف از بخش خانگی در دوره سرد سال
1 تا 3 متعارف 64 35
4 تا 10 پر مصرف 34 60
11 و 12 بسیار پر مصرف 2 5

 1.  سقف مصرف متعارف هر اقلیم برابر با سقف مصرف پله 3 هر اقلیم می باشد. این سقف در جدول ذیل آورده شده است.
اقلیم درصد مشترکین  هر اقلیم سقف پله 3
1 مثل تبریز، ارومیه و همدان 15 425 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی
2 مثل مشهد، کرج 28 375 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی
3 مثل تهران، اصفهان و شیراز 50 325 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی
4 مثل دزفول 4 275 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی
5 مثل اهواز و ماهشهر 3 200 متر مکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی

 1.  متوسط مصرف هر واحد خانگی در آذر ماه سال گذشته برای اقلیم های مختلف مشابه جدول ذیل بوده است. لذا اگر همه مشترکین رعایت بکنند امکان قرار گرفتن در 3 پله اول برای کلیه مشترکین میسر خواهد بود.
استان اقلیم سرانه آذر ماه متر مکعب به ازای یک واحد در ماه
زنجان 1 363
البرز 2 301
قم 3 257
استان های گرم سیر 4 و 5 60

 

مشوق های ابلاغی برای تشویق مشترکین به صرفه جویی :

 1. مشترکین خانگی به ازای هر یک واحد درصد صرفه جویی نسبت به مصارف سال گذشته خود معادل 3 درصد تخفیف در گازبهای دوره دریافت خواهند نمود. این تخفیف تا سقف 45 درصد قابل اعمال در صورتحساب‌های مشترکین می باشد.
 2. در صورت صرفه جویی بیش از 10 درصدی مدارس، دانشگاه‌ها، خیریه‌ها، اماکن ورزشی و مذهبی، مجتمع‌های تجاری و اماکن گردشگری، به ازای هر یک واحد درصد صرفه جویی، مشمول تخفیف هزینه گازبها دوره صورتحساب به میزان 10 واحد درصد خواهند شد. این تخفیف گازبها تا سقف 40 درصد قابل اعمال در صورتحساب دوره می‌باشد.
 3. بر اساس ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، گازبهای مشترکینی که در بازه زمانی 15 دی ماه تا 15 بهمن ماه حداکثر 70 درصد مصرف پله سوم اقلیم مربوطه را داشته باشند بصورت 100 درصد رایگان محاسبه خواهد شد.
 4. مشترکین غیر خانگی با ظرفیت 5000 مکعب در ساعت و بیشتر در صورتی که در دوره سرد سال حداقل در 5 روز متوالی مصارف خود را نسبت به روزهای گذشته خود حداقل 30 درصد کاهش دهند متناسب با حجم گاز صرفه جویی شده مشمول 5 درصد بخشودگی گازبهای دوره خواهند شد.

ممنوعیت های قانونی :

 1. استفاده از گاز طبیعی به منظور گرمایش استخرهای خانگی تا پایان بهمن ماه ممنوع می باشد.
 2. استفاده از وسایل انرژی بر در فضای باز ممنوع می باشد.
 3. فروش گاز به مراکز استخراج رمز ارز تا پایان بهمن ماه ممنوع می باشد.
 4. مشترکین دولتی مکلف به کاهش حداقل 10 درصد مصارف خود نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشند.

حجم گاز صرفه جویی شده:

 1. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه ابلاغی دولت می تواند 6 تا 7 درصد صرفه جویی در بخش خانگی به همراه داشته باشد.
 2. حجم گاز صرفه جویی شده حدود 2.5 میلیارد متر مکعب در طول 5.5 ماه (دوره سرد سال) خواهد بود.
 3. با توجه به اشتراک پذیری حدود یک میلیون واحد در سال جدید و با برآورد سرانه مصرف 1600 متر مکعب گاز طبیعی برای هر واحد در دوره سرد سال می توان انتظار داشت که حدود 2 میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی شده مجدداً در دوره سرد بخش خانگی و همچنین شبکه های جدید گازرسانی شده مصرف می شود. همین مشترکین در دوره گرم سال جاری نیز حدود 0.5 میلیارد متر مکعب گاز بیشتر از سال گذشته مصرف نموده اند. بدیهی است کاهش دما در سال جاری نیز می تواند با عث افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش گرمایش خانگی شود. لذا انتظار بر این است که کل گاز صرفه جویی شده در بخش خانگی مصرف شود و نهایتاً سرجمع مصرف بخش خانگی کشور در سال جاری مشابه مصرف سال گذشته باشد.

 

درآمد حاصل از افزایش تعرفه در چه محل های هزینه می شود:

 1. مطابق بند (ک) تبصره (15) قانون بودجه سال 1401 مصارف 3 پله اول کلیه مددجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) با تعرفه صفر محاسبه خواهد شد. مطابق قانون، افزایش تعرفه پر مصرف ها می بایست باعث پوشش هزینه های مشمولین این بند باشد.
 2. تا کنون حدود یک میلیون و سیصد هزار مددجوی تحت پوشش سازمان حمایتی به سامانه صدور صورتحساب شرکت ملی گاز ایران تعریف شده اند و از مزایای این قانون بهره مند می‌گردند.
 3. مبالغ پاداش های صرفه جویی مدنظر قانون از محل افزایش تعرفه های پرمصرف ها تأمین می‌گردد.

تخفيف ها و بخشودگی های مندرج در صورتحساب به شرح ذيل می باشد:

1-     تخفيف 70 درصدی: مبلغ ريالی 70 درصد تخفيف به رشد تعرفه ها (ميزان افزايش تعرفه های جديد نسبت به تعرفه های قبلی در هر پله 70 درصد تخفيف خواهد داشت)

2-    تخفيف صرفه جويی: مبلغ ريالی برای تخفيف گازبهای صرفه جويی شده (به ازای هر يك درصد صرفه جويی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، گازبهای مشترك 3 درصد تخفيف خواهد داشت. اين تخفيف تا سقف 45 درصد صورتحساب قابل اعمال می باشد.)

3-    بخشودگی گازبها: مبلغ بخشودگی گازبها (در صورتی كه مشترك در بازه 15 دی ماه تا 15 بهمن ماه حداكثر 70 درصد سقف پله 3  اقليم مربوطه مصرف نمايد گازبهای صفر خواهد داشت.) لازم به ذكر است گازبهای مربوط به مصارف 3 پله ابتدايی مشتركين تحت پوشش سازمانهای حمايتی نيز در اين فيلد نمايش داده می شود.