جهت مشاهده جزئیات هر خدمت (فرآیند، هزینه و … ) روی آن خدمت کلیک کنید 

سازمان پزشکی قانونی
ردیفعنوان خدمت(شناسه خدمت)عنوان زیر خدمت‌هاشناسه زیر خدمتتوافقنامه سطح خدمات
1اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی (16061553000)1. اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی نوع A12031553100دانلود
2. اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی نوع B12031553101دانلود
3. اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی نوع C12031553102دانلود
2اظهارنظر کارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت (16061554000)1. اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری جسد12031554100دانلود
2. اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری به همراه کالبدگشایی جسد12031554101دانلود
3. اظهار نظر کارشناسی از طریق کالبدگشایی جسد و انجام آزمایش سم شناسی12031554102دانلود
4. اظهار نظر کارشناسی از طریق کالبدگشایی جسد و انجام آزمایش پاتولوژی12031554103دانلود
5. اظهار نظر کارشناسی از طریق حضور در صحنه فوت12031554104دانلود
6. اظهار نظر کارشناسی در حوادث جمعی غیر مترقبه12031554105
3اظهار نظر کارشناسی در حوزه کمیسیون‌های پزشکی قانونی (16061555000)1. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نوبت اول12031555100دانلود
2. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت دوم12031555101دانلود
3. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت سوم12031555102دانلود
4. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت چهارم و بالاتر12031555103دانلود
4اظهار نظر کارشناسی در حوزه آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی (16061556000)1. اظهار نظر کارشناسی با آزمایش سرپایی12031556100دانلود
2. اظهار نظر کارشناسی با آزمایش سم شناسی غیربیولوژیک12031556101دانلود
3. اظهار نظر کارشناسی تعیین هویت ژنتیک12031556102دانلود
5آماده سازی و صدور گواهی برای انتقال جسد به خارج از کشور (مومیایی کردن جسد)(16061557000) 12031557000دانلود
6صدور گواهی‌های مربوط به فوت و درمان (16061558000)1. صدور گواهی فوت12031558100دانلود
2. صدور جواز دفن12031558101
3. صدور مجوز سقط جنین درمانی12031558103دانلود
7آموزش حوزه پزشکی قانونی (18051559000)1. آموزش دستیاران تخصصی پزشکی در حوزه پزشکی قانونی18051559100دانلود
2. آموزش پزشکی قانونی به دانشجویان گروه پزشکی18041559102دانلود
3. آموزش پیشگیری از جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن18051559106دانلود
8ارائه تسهیلات و خدمات پژوهشی پزشکی قانونی(12052447000)1. تالیف، ترجمه و نشر منابع علمی و مقاله‌های تخصصی پزشکی قانونی12052447100دانلود
2. حمایت ازاجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های مرتبط باپزشکی قانونی12052447101دانلود
 
فایل پیوست