1. ارائه خدمات مددکاری به خانواده زندانیان
 2. ارائه مرخصی به زندانیان
 3. ابلاغ احکام قضایی به زندانی
 4. پذیرش و نگهداری زندانیان
 5. ملاقات زندانیان با خانواده
 6. ارائه خدمات اشتغال به زندانیان
 7. ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان
 8. ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزادشده
 9. ارائه خدمات ورزشی به زندانیان
 10. اعزام زندانی به مراجع قضایی
 11. اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزادشده
 12. آموزش زندانیان
 13. آموزش مهارت حرفه‌ای به زندانیان
 14. پاسخ به استعلام در زندان بودن
 15. رسیدگی به درخواست انتقال زندانی به زندان دیگر
 16. رسیدگی به درخواست عفو و آزادی مشروط
 17. معاضدت و کمک‌های مالی به زندانیان
 18. نمودار استعلام موجود بودن